Матричар - оператор
Велико Търново
длъжност на пълно работно време

Матричар - оператор

Велико Търново длъжност на пълно работно време

За нас

Канак ООД е производител и доставчик на висококачествени щанцови инструменти, с производствена база в Горна Оряховица и с офиси в София и в Труд, пловдивмско, част от групата KANAK от Чехия.

Изработваме и доставяме висококачествени щанцови инструменти за основните, както и за по-малки български предприятия от опаковачната и от печатарската индустрия.

Отговорности

Задачи:
- Изпълнява поръчки по огъване и набиване на ножове, бигове и други, рязане на лазерна установка и изработка на отпадни форми.
- Извършва подготовка и набиване на ножове, бигове и други според изискванията на джоб-картата.
- Изработва отпадни форми.
- Извършва подготовка и монтаж на клишета за преге.
- Попълва необходимите данни в СУП и в компютъра.
- Работи като оператор на лазера за ротационни щанци.
- Изпълнява поръчките съобразно зададените изисквания качествено и в определения срок.
- Контролира качеството на извършената работа по поръчката на предходните работни места.
- Спазва трудовата и технологична дисциплина и правилата за безопасност на труда и пожаробезопасност.
- Следи за изправното техническо състояние на поверените му машини и инструменти.
- При необходимост извършва и други дейности, свързани с производствения процес.
- Следи за спазване на хигиената на работното си място и машините.
- Изпълнява и други задачи, възложени му от организатор производство и Управителя на фирмата.
- Замества колеги при необходимост.

Отговорности:
- Правилно ползване на повереното му оборудване.
- Пправилно и икономично използване на материалните ресурси.
- При установени липси на материали, инструменти и оборудване, поверени му във връзка с работата.
- За некачествена изработка или при несъобразяване със заложените изисквания на поръчката.
- Да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
- Качеството на извършената работа.
- Спазване на трудовата дисциплина.
- Правилно съхранение на поверените му материали.
- Правилна есплоатация и доброто състояние на поверената му техника и инструменти.
- Правилна експлоатация на лазерната установка.
- Следи за количеството на газовете при лазера.
- Бързина и точно изпълнение на поръчките.

Изисквания и необходими умения

Професионални постижения на изпълнителя:
- Вид и равнище на образованието - средно техническо.
- Трудов опит - без административни наказания.

Поведенчески характеристики: способност за работа самостоятелно и в екип.

Личностни изисквания към изпълнителя: сръчност, отговорност, прецизност, инициативност, честност, лоялност, адаптивност, желание за развитие, за изучаване и усвояване на нови дейности.

Ние Ви предлагаме

Работа във високо професионален международен екип със стремеж за устойчив растеж и развитие.

Информация за контакт

Телефон: 0885 874 968

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner