Мениджър интегрирани системи за управление
София
длъжност на пълно работно време

Мениджър интегрирани системи за управление

София длъжност на пълно работно време

За нас

Данлекс е изключителен представител от 1998 година на международните концерни и технологични лидери Smiths Detection и Vanderlande Industries.
Нашата дейност е продажби и сервиз на:
• системи за инспекция и детекция за летища, митници, пристанища, правителствени сгради и обекти на критичната инфраструктура
• багажни транспортни системи за пътнически терминали на летища
• Научно-изследователска и развойна дейност

Оперираме проектно ориентирано на три пазара – България, Македония и Косово.

Нашият пазарен дял в България е над 95%, а в другите два пазара имаме значително присъствие.

Нашите клиенти са: Народно събрание на Република България, Администрация на президента на Република България, НСО, Министерски съвет, международни граждански летища, Митнически администрации, Посолства на САЩ, Авиокомпании, Карго компании, АЕЦ Козлодуй и други държавни и правителствени администрации на територията на трите пазара.
Повече информация за Данлекс: https://www.danlex.bg

Желаем да присъединим към нашия екип в София отговорна, мотивирана и целенасочена личност на позиция МЕНИДЖЪР ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Отговорности

• Участва при създаването и внедряването на интегрирана система за управление (IMS)за постигане на съответствие със стандарти ISO/IEC 9001, 27001, 20000 и ЕС Регламент за защита на личните данни (GDPR)
• Поддържа, развива и осъществява контрол на IMS в съответствие с бизнес процесите на компанията и актуалните версии на относимите стандарти и законови изисквания
• Наблюдава и контролира функционирането на IMS, подготвя и провежда вътрешни одити по IMS и предлага коригиращи мерки за подобрение и оптимизация
• Контролира и подпомага подготовката за провеждане на одити от сертифициращата организация
• Дефинира цели относно ефективност, ефикасност и икономическа изгода на управление на бизнес процесите
• Анализира комплексни въпроси, свързани с управлението на ресурсите и инициативите на компанията, изготвя доклади, становища и кореспонденция
• Познава и следи развитието на възможните източници за финансиране на проекти за развитие и подпомагане дейността на компанията
• Участва в планирането и реализацията на проектите и следи за качественото изпълнение и постигането на проектите цели
• Участва в проектни екипи на компанията и управлява проекти

Изисквания и необходими умения

• Висше образование, специалност Икономика/Финанси, степен Магистър
• Минимум 3 години опит в системи за управление. Опит в системи за управление по стандарти ISO/IEC 9001, 27001, 20000 е предимство. Опит в сертифициращи органи по посочените стандарти е предимство.
• Отлична компютърна грамотност – MS Office (Excel, Word), MS Project. Опит в работа с ERP системи е предимство
• Отлични комуникативни умения, работа в екип
• Писмено и говоримо ниво на английски език - бизнес английски ВЕС Higher, съответстващ на ниво C1 съгласно Общоевропейската езикова рамка или общ английски ниво C1, съгласно Общоевропейската езикова рамка (диплома или сертификат от реномирана организация)
• Лични качества – лоялност, аналитичност, коректност, отговорно отношение към работата, прецизност и лична организация

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Ако отговаряте на изискванията, ако сте амбициозен и постоянен в усилията си и искате да станете част от нашия екип, моля изпратете:
• CV съгласно утвърдения европейски формат
• Мотивационно писмо след запознаване с информацията от нашия сайт
• Сертификат за ниво на владеене на английски език съгласно профила на изискванията
• Референтно писмо от предишен работодател
• Снимка

Ние Ви предлагаме

• Трудов договор в пълно съответствие с действащото трудово законодателство
• Петдневна работна седмица, 8-часов работен ден
• Отлична работна атмосфера и условия на труд
• Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие
• Обективна оценка за приноса на всеки
• Справедливо възнаграждение според приноса
ITCD