Мениджър Продажби - външен и вътрешен пазар
София
длъжност на пълно работно време

Мениджър Продажби - външен и вътрешен пазар

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Търсим Мениджър Продажби - външен и вътрешен пазар.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Изготвяне и прилагане на седмични, месечни и годишни планове за развитие на външния и вътрешния пазар;
• Активно привличане на нови бизнес клиенти чрез директни продажби –посещаване на
изложения в България и чужбина и на потенциални клиенти;
• Проучване на нуждите на бизнес клиентите и изготвяне на предложения от продуктовото
портфолио на компанията;
• Ежедневна комуникация по имейл и телефон с настоящи и нови клиенти с цел разширяване и развитие на взаимоотношенията с тях;
• Следпродажбени взаимоотношения и обслужване;
• Администриране на информация и документи, свързани с дейности по продажбите;
• Изготвяне на ежеседмични отчети за резултатите;

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

• Висше образование;
• Минимум 2 години опит на подобна позиция;
• Опит в областта на хранително-вкусовата промишленост и/или бързо оборотните стоки, както и опит при работа с бизнес клиенти;
• Компютърни умения – много добро владеене на MS Office;
• Владеене на английски език - писмено и говоримо;
• Ефективна комуникация, умения за планиране, организиране и убеждаване, презентационни умения, инициативност, енергичност и позитивна нагласа.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Конкурентно възнаграждение;
• Обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията;
• Работа в динамичен екип;
• Възможност за професионално развитие;

Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2019)

Информация за контакт

Телефон: 0897 902220

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner