Поверително
50 - 300 служителя Кандидатстване
Мениджър склад и логистика
София
длъжност на пълно работно време

Мениджър склад и логистика

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Ефективно планиране, организиране и контролиране на складовите наличности и доставките на стоки;
- Координира извършването на товаро-разтоварните работи и рационалното използване на складовите площи;
- Контролира, организира и отговаря за физическото и документалното приемане, движение и предаване на готовата продукция към и от склада;
- Организира оптималното разпределение/подредба и следи за състоянието на съхраняването на наличните продукти;
- Управлява работата на складовия персонал, като осигурява навременното изпълнение на задачите и стриктното спазване на стандартите за работа;
- Управление и координиране на транспортната дейност от склада;
- Организира и отговаря за правилното приемане на материали, проверяване на фактическата им наличност с тази по стокова разписка/фактура и съхранение на стоките в склада;
- Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
- Изготвя справки за движението на стоките;
- Следи и отговаря за изрядния външен вид на приетата или експедирана стока;
- Материална отговорност;
- Оформя документи, свързани с доставките и отпускането на стоки и материали;
- Участва при провеждането на инвентаризация на стоките и материалите;
- Приема поръчки за доставка на стоки и материали и организира доставянето им.

Изисквания и необходими умения

- Опит на подобна позиция е задължителен. Опит в сферата на бързооборотни стоки е предимство.
- Компютърна грамотност, работа с MS Excel, MS Word;
- Комуникативност и възможност за работа в екип;
- Добри организационни умения;
- Отговорност и дисциплинираност;
- Мотивирана и комуникативна личност, с насоченост към крайния резултат и умения за решаване на проблеми;
- Владеенето на английски език ще се счита за предимство.

Ние Ви предлагаме

• Атрактивно възнаграждение
• Професионална реализация в утвърдена компания
• Коректни трудово-правни отношения
ITCD