Мениджър снабдяване
Пазарджик
длъжност на пълно работно време

Мениджър снабдяване

Пазарджик длъжност на пълно работно време

За нас

Основана през 1959 г., Lacrima е едно от най-старите млекопреработвателни предприятия в България с над половинвековен опит. Продуктите се радват на завиден успех и в чужбина.
Lacrima дава гаранция за най-високо качество въз основа на:
Преработка само на първа категория мляко
Стриктен вътрешен и външен лабораторен контрол на суровините
Безкомпромисен производствен процес - използват се само мляко, закваска, сол и вода
Традиционни рецепти, пазени в тайна от най-добрите български майстори и технолози
Зреене - минимум 45-60 дни
IFS, ISO, HACCP и Halal сертификати
Износ и дистрибуция във всички големи вериги

Отговорности

• Организира приемането, съхраняването и предаването на допълнителни суровини и материали;
• Отговаря за снабдяването на производството с необходимите суровини, материали и опаковки;
• Приема и организира транспортирането, подреждането и комплектоването на суровини и материали;
• Води и оформя стрикно дневници за постъпилите и предадените от склада към производството суровини и материали;
• Отпуска суровини и материали срещу оформени по съответ¬ния ред складови разписки;
• Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада суровини и материали и съответствието им с придружаващите документи;
• Следи за състоянието на съхраняваните суровини и материали;
• Участва при извършването на инвентаризации;
• Отговаря за правилното обработване и съхраняване на суровините, материалите и опаковките в склада;
• Носи отговорност за установени липси на суровини, материали и опаковки в склада.

Изисквания и необходими умения

• Образование: висше икономическо или техническо;
• Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността;
• Отлична компютърна грамотност; работа с MS Office;
• Много добър английски език – писмено и говоримо;
• Умение за работа с клиенти и работа в екип;
• Коректен в работата и в отношенията с контрагентите;
• Конфиденциалност и лоялност;
• Желание за учене и развитие;
• Добри умения за решаване на проблеми и способност за поемане на отговорност;
• Активност за работа и стремеж към повишаване на компетенциите;

Ние Ви предлагаме

• Възможност за придобиване на ценен практически опит, знания и умения;
• Възможност за професионално развитите;
• Коректност, сигурност и стабилност в трудово-правните отношения;
• Пакет от социални придобивки.

Информация за контакт

Телефон: 0876087807

JobTiger Banner