ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
more than 300 служителя
Мениджър връзки малки и средни предприятия в град София
София
full-time
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner