ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Мениджър връзки малки и средни предприятия в град София
София
длъжност на пълно работно време

Мениджър връзки малки и средни предприятия в град София

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията


Дирекция "МСП дистрибуция" търси да назначи амбициозен, мотивиран и резултатно ориентиран мениджър връзки с малки и средни предприятия. Мениджърът връзки с клиенти трябва да има силно желание да изгражда дългосрочни, устойчиви и основани на взаимно доверие отношения с клиенти от сегмент „Малки и средни предприятия“ /с обороти от 1 милион до 20 милиона лева годишно/.

Дирекцията отговаря за развитието на регионалната бизнес политика и установява дългосрочни отношения с МСП клиентите, като същевременно следи за качеството на кредитния портфейл в сегмента.


ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
• Привлича нови клиенти – средни предприятия /с обороти от 1 милион до 20 милиона лева годишно/
• Управлява активно взаимоотношенията със съществуващите клиенти чрез увеличаване дела на банково-застрахователните услуги, които ползват от и чрез ОББ АД
• Представя продуктите и гаранционните инструменти, предлагани от Банката пред нови и съществуващи клиенти
• Изготвя аргументирани кредитни апликации за нови кредитни сделки и годишни прегледи на текущия портфейл
• Следи за спазване на условията за усвояването на кредитите и извършва мониторинг на кредитния портфейл
• Осъществява регулярни посещения при съществуващите клиенти
• Контролира и следи цялостната доходност и качество на портфейла
• Предприема необходимите действия за задържане на клиентите, когато констатира спад на ползваните услуги или необходимост от подобряване на връзката с клиента

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:
• Висше икономическо образование
• Професионален опит в банковата сфера и финансирането на малки и средни предприятия - минимум 2 години
• Опит в счетоводството и корпоративните финанси ще се счита за предимство
• Умения за работа с клиенти, аналитичност и делова комуникативност
• Много добра компютърна грамотност
• Владеенето на английски език ще се счита за предимство

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
• Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
• Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията
• Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
• Застраховка за комплексна медицинска помощ
• Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
• Преференциална такса за ползване на карта за спорт


В случай, че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография.Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Zaplatomer Banner