Микробиолог
София
длъжност на пълно работно време

Микробиолог

София длъжност на пълно работно време

За нас

АДИФАРМ ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията разполага с модерен завод разположен на територията на гр. София. Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари.
Към момента, компанията търси да назначи:
Микробиолог в Микробиологична лаборатория
Месторабота: гр. София

Отговорности

Основни функции на длъжността:

• Извършва изпитвания на нестерилни лекарствени проби и хранителни добавки, съгласно действащите процедури
• Извършва изпитвания за първични и вторични опаковъчни материали и входящи суровини, съгласно действащите нормативни документи
• Проверява качеството на питейната и пречистената вода, както и попълва резултатите в аналитичните дневници и издава аналитични протоколи
• Извършва анализи за чистота на околната среда, повърхностите, оборудването и персонала в помещенията с контролирани параметри
• Изпитва приготвените хранителни среди за растежоспособност
• Извършва анализи за пригодността на фармакопейните методи в лабораторията
• Извършва биохимична идентификация на изолираните микроорганизми от селективни среди, околната среда, оборудването, повърхностите и персонала в чистите помещения
• Поддържа пасажите на референтните щам-микроорганизми и изолати
• Попълва резултатите в аналитичните дневници и дневниците на апаратите и издава аналитични протоколи

Изисквания и необходими умения

Изисквания за заемане на длъжността:

• Средно специално образование – микробиология, биология, биотехнология, фармация
• Да познава изискванията за работа във фармацевтичното производство и анализите на лекарствените форми, изисквания за Добра производствена практика и ISO 17025
• Да умее да работи с аналитична апаратура
• Да извършва необходимите анализи и коректни изчисления
• Да умее да ползва научна информация
• Да притежава компютърна грамотност – MS Office
• Готовност за работа на смени

Ние Ви предлагаме

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

- Отлични условия в престижна и динамично развиваща се компания;
- Интересна и предизвикателна работа;
- Интелигентна съвременна работна среда, с възможност за много контакти в страната и чужбина;
- Дългосрочна заетост;
- Конкурентно възнаграждение;
- Възможност за професионално развитие;
- Стандартно работно време – 8,30 - 17 часа;
- Коректно отношение от страна на работодателя.
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner