Уеб Трейд ЕООД
Младши експерт софтуерни системи
софия
длъжност на пълно работно време

Младши експерт софтуерни системи

софия длъжност на пълно работно време

За нас

„Уеб Трейд“ има 17 години опит в разработката на специализирани уеб базирани софтуерни системи и платформи.
В портфолиото на компанията има над 300 проекта в 18 сектора. Във връзка с разширяване на дейността търсим Младши експерт софтуерни системи:

Отговорности

Активно участва в разработването на различни софтуерни системи от изисквания до въвеждане в експлоатация и поддръжка. Това включва:
- Организира и участва в срещи с клиенти (заедно с други колеги) за обсъждане на изискванията, целта, която клиента иска да постигне
- Описание на целта като функционално задание към програмистите
- Тест и проверка на изработения софтуерен продукт спрямо заложеното задание: Одит на дизайн и функционалност, коректната работа на системите и полезност на интерфейса.
- Изготвяне на ръководства за ползване на системата
- Демонстрация и обсъждане на разработени функции с клиента, изготвяне на протоколи от срещи

Следене за срокове на проекти, следи за прогреса по разработването на софтуерните продукти; координира приоритети за изпълнение; следи за изпълнението на фази и протоколи към тях

Попълване на сайтове, системи и платформи с реални данни с цел тест

Подпомагане на клиентите в процеса на използване на софтуерните системи

Допълнителни офис административни задачи

Ще работите по софтуерни системи в секторите: финанси, образование, електронна търговия и др.

Изисквания и необходими умения

- Oпит с разнообразни WEB платформи като банкиране, услуги, пазаруване, др.

- Oпит с Word, Excel

- Аналитично мислене

- Коректност и лоялност

- Присъствена работа, в офис в София, с реален екип

Ние Ви предлагаме

- Обучение и помощ в процеса на работа. Предвидена програма за първоначално обучение чрез примери.

- Ще работите по разнообразни и предизвикателни проекти

- Много добри работни условия, допълнителни бонуси при завършване на проект, допълнителни бонуси при работа по проекти във фаза поддръжка

- Работа в млад и мотивиран екип

- Възможност за последващо развитие като посока бизнес анализатор, експерт внедряване софтуерни системи, ръководител проекти

Информация за контакт

Телефон: 024881734

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner