МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
„Младши експерт” в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ - 1 /една/ щатна бройка
град София
длъжност на пълно работно време
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner