Община Ветово
Младши експерт „Здравеопазване, социални дейности, планове и програми“
Ветово
длъжност на пълно работно време
Zaplatomer