Младши/Помощник Готвач
София
длъжност на пълно работно време

Младши/Помощник Готвач

София длъжност на пълно работно време

За нас

Ресторант [BREW]#IT - craft beer and food, гр. София, ул. Ивац Войвода 2 търси да наеме помощник готвач на постоянна заетост, пълен работен ден, който да има желание за усъвършенстване и работа в екип.

Описание на позицията

1. Участва в производството на готварска продукция под ръководството на главния готвач.
2. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките.
3. Следи за работата на машините, съоръженията и състоянието на посудата.
4. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място съгласно санитарните изисквания.
5. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята.
6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Информация за контакт

Телефон: 0882226272

ITCD