Поверително
Младши сътрудник ТРЗ
гр. София
длъжност на пълно работно време

Младши сътрудник ТРЗ

гр. София длъжност на пълно работно време

За нас

Ние сме счетоводна кантора с дълъг опит на пазара на счетоводни услуги и широко портфолио от клиенти в различни сектори. Към нашия сплотен и мотивиран екип търсим да назначим младши специалист в отдел ТРЗ

Отговорности

Основните задължения и отговорности, свързани с длъжността са:

- Изготвяне на трудови и граждански договори и друга документация, свързана с назначаване, освобождаване и преназначаване на служители;
- Извършване на дейности по правилно съхранение на досиетата на наетия персонал;
- Обработка на присъствена форма и графици на персонала за отработени дни, отпуски, болнични листове, допълнителни споразумения, бонуси и обезщетения;
- Изготвяне на ведомости за аванси и заплати, фишове и рекапитулации;
- Изготвяне на сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации свързани с граждански договори;
- Изготвяне на декларация образец №1 и №6;
- Работа със специализиран софтуерен продукт.

Изисквания и необходими умения

От кандидатите се изискват:

- Отлични комуникативни и организационни способности;
- Отлична езикова култура, приветливост и учтивост;
- Готовност и желание за работа в екип;
- Готовност за усвояване на нови знания и умения;
- Умение за организиране на работата, спрямо поставените цели и срокове за изпълнение;
- Прилежност, съсредоточеност и дисциплинираност;
- Желание за дългосрочна работа;
- Добра компютърна грамотност – Microsoft Office (Excel, Word), Интернет;

За предимства ще се считат:

- Практически опит като ТРЗ специалист (назначаване, освобождаване и всички дейности по правилно съхранение на досиетата на наетия персонал);
- Познаване на ТРЗ софтуер – ПАСОСС – Работни заплати 5;
- Познаване на счетоводно, данъчно и трудово законодателство;
- Икономическо образование;
- Познания по чужд език;

Ние Ви предлагаме

- Възнаграждение в диапазона 800 - 1200 лв (нето)
- Отлична вътрешно-фирмена среда;
- Работа на трудов договор;
- Дългосрочна реализация, възможност за развитие;
- Възможност за повишаване на квалификацията чрез курсове, семинари и обучения;
- Работно място с удобна локация в центъра на София в близост до метро и спирки на градски транспорт

*
*}