Младши счетоводител
Варна
стаж на пълно работно време

Младши счетоводител

Варна стаж на пълно работно време

За нас

Международна транспортна и логистична компания с офис във Варна.

Отговорности

1. Изпълнявайте задачи за контрол на правилното поддържане на първичните документи, изразходването на парични и материални ресурси, както и счетоводството на документите и воденето на документация.
2. Познаване на счетоводната програма Office Plus.

Ние Ви предлагаме

1. Регистрирайте счетоводните операции в хронологичен ред.
2. Поддържайте системни счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.
3. Да контролира приходите и разходите на предприятието.
4. Участвайте в планирането на финансови дейности и изготвяйте прогнози за финансиране.
5. Изчислете данъци, държавни мита и вноски за социално осигуряване.
6. Изчислете и вземете предвид възнаграждението на работниците и служителите на предприятието и възнаграждението по гражданските договори.
7. Изчисляване и задържане на осигурителни вноски и данъчни вноски, внесени от служителите.
8. Изчислете и вземете предвид предимствата на служителите по Кодекса на труда и КСО.
9. Изгответе първични и вторични счетоводни документи и отчет за оборота.
10. Извършвайте междинно и годишно затваряне на счетоводните регистри.
11. Съставете счетоводни записи и, ако е необходимо, направете промени в тях.
Изпратете SV и информация за контакт чрез бутона Кандидатстване.

Информация за контакт

Телефон: 0878877365

JobTiger Banner