Декра Арбейт България ЕООД
Младши счетоводител
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Младши счетоводител

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

DEKRA Arbeit Groupе е една от най-успешните и иновативни компании в сферата на персонала с над 120 локации в Европа. Тя е част от холдинговото дружество DEKRA SE, със седалище в Щутгарт, Германия и по целия свят е призната като висококачествен доставчик на услуги и доверен партньор.

За наш партньор – счетоводна фирма, обслужваща множество дружества с разнообразна производствена и търговска дейност– търсим да назначим :

Отговорности

• Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
• Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на предприятието.
• Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на предприятието .
• Осчетоводява вноските за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, данък общ доход и данъка към общините.

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо или средно специално-икономическо образование,

ОПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА НЕ СЕ ИЗИСКВА, ПОДХОДЯЩА РАБОТА ЗА СТУДЕНТИ ПО СЧЕТОВОДСТВО

• Добро познаване на нормативните актове:
– свързани със счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право;
– реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.
– Вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на отчитане на финансовите средства.
• Компютърна грамотност – работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност; Excel, Word
• Комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип.

Ние Ви предлагаме

• Трудов договор с атрактивно възнаграждение
• Конкурентно и сигурно заплащане
• Отлични работни условия
• Работно време – 9:00 – 17:00
• Работа в стабилна компания в екип, в който се ценят човешките качества
Ако възможността, да работите при коректен и лоялен работодател, представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография.

Всички документи ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Лиценз № 2450 / 08.02.2018г
JobTiger Banner
JobTiger Banner