Макс Комюникейшън ЕООД
Младши системен администратор
София
длъжност на пълно работно време

Младши системен администратор

София длъжност на пълно работно време

За нас

Макс Комюникейшън ЕООД е специализирана в анализ, разработка и внедряване на клиентски ориентирани софтуерни приложения. Ние предоставяме решения на високо технологично ниво при разработване на проекти в техния пълен жизнен цикъл, както и участие в разработката на отделни етапи и задачи от проекти.Макс Комюникейшън ЕООД притежава голям опит в системната интеграция, като осигурява консултации и висококвалифицирано изпълнение на задачите, свързани със средата за внедряване и ефективното ползване на софтуерните и хардуерни продукти , притежава богат опит в реализирането на интегрирани и самостоятелни технически решения за корпоративни и др. клиенти.
Системните инженери на фирмата осигуряват на нашите корпоративни и SOHO клиенти консултация и поддръжка на системния и приложен софтуер.

Отговорности

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Участва в подготовката, инсталирането, гаранционното и извън гаранционно обслужване на активите на цялостната ИТ инфраструктура – изчислителна, комуникационна и периферна;
• Изпълнява регулярните операции, свързани с хардуерната поддръжка и профилактика на работните станции (Windows 7, 8, 10, Linux Manjaro, Debian и други дистрибуции) и периферна техника;
• Поддържа в актуално състояние версиите (upgrade, update) на системното (Windows 7, 8,10, Linux Manjaro и други дистрибуции) и приложно (MS Office 2016, Adobe products, Browsers, AV, Remote administration) програмно осигуряване и периферна техника;
• Поддържа в актуално състояние комуникационната среда (СКС) и активно комуникационно оборудване;
• Констатира, анализира и отстранява възникнали проблеми.
• Предприема превантивни мерки и решения;
• Оперативно експлоатира Системата за контрол на достъпа и работно време, Системата за видео наблюдение, Телефонните VoIP Asterisk ресурси и услуги, ERP system, E-mail and Google Apps, Active Directory, File Server;
• Обучава и подпомага служителите за нормалната и ефективна експлоатация на информационните активи и услуги;
• Участва в развоя, планирането и реализацията на целеви проекти в областта на ИКТ;
• Осъществява системен мониторинг на Информационните процеси и услуги и осигурява тяхната непрекъснатост.
• Следи жизненият цикъл и инвентаризира информационните активи, изготвя превантивни предложения за тяхната регулярна и навременна подмяна.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование в областта на Информационните технологии;
• Умения за работа в екип;
• Мотивация, аналитичност и добри комуникативни умения;
• Позитивност, Енергичност и желание за работа и развитие в областта на Информационните Технологии;
• Умения за приоритизиране, спазване на срокове и способност за работа под напрежение;
• Владеене на английски език;
• Задълбочени познания и опит по инсталация и поддръжка на Desktop OS: Windows 7, 8, 10 and Linux Manjaro, Debian, RaspBerry OS;
• Работни базови познания и опит по Windows Server 2012 и свързани MS технологии – DNS, DHCP, Active Directory, Files Share и др.;
• Работни базови познания и опит при инсталация и поддръжка на Мрежови Технологии – Wired and Wireless, Firewalls, Routers, Switches, AP, VPNs;
• Работни базови познания и опит при инсталация и поддръжка на Backup and Recovery технологии и решения.
Zaplatomer.bg