Mладши специалист в отдел патенти на изобретения и полезни модели
София
длъжност на пълно работно време

Mладши специалист в отдел патенти на изобретения и полезни модели

София длъжност на пълно работно време

За нас

Патентно бюро Д-р Емил Бенатов и партньори е основано през 1993 година и е едно от първите частни патентни бюра в Източна Европа с офиси в София и Киев (Украйна).

Бюрото е сред водещите в България и има богат опит в защитата на всички обекти на индустриалната собственост. Традиция в нашата фирма е да се грижим за обучението и професионалното израстване на всеки член на колектива.

Идеалният кандидат за позицията е с образование и трудов стаж в инженерна специалност, който търси кариерно развитие в нова насока. Предлагаме възможност да навлезете в кариера, която преплита новите технологии, правото и търговския нюх. Като част от екипа ни, ще работите за да осигурите правна защита, и съответно предимство на пазара, за изобретенията на нашите клиенти в България и в световен мащаб.

Използвайки инженерните си познания, още в началото ще се занимавате със същинска работа, свързана с подготвяне на заявки за патент. Натрупвайки опит и познания в сферата на патентното право, дългосрочният план за позицията е да придобиете квалификация като пълноправен представител по индустриална собственост пред Патентното Ведомство.

Отговорности

- Следене на срокове;
- Изготвяне на първична техническа документация – чертежи, описания;
- Кореспонденция с клиенти;
- Предварителни проучвания.

Изисквания и необходими умения

- Висше техническо образование, степен бакалавър/магистър, с някоя от следните специалности: машиностроене, мехатроника, автоматика, електротехника, електроника, топлоенергетика, транспортна техника, телекомуникации, компютърни системи и комуникации;
- Две години трудов стаж по специалността;
- Отлични умения за работа с основните офис програми;
- Писмено и говоримо владеене на английски език (C1 или негов еквивалент).

Личностни компетенции:
- Аналитични умения;
- Умения за работа в екип;
- Желание за развитие и придобиване на нови знания;
- Организираност, точност, чувство за отговорност.

Предимство ще имат кандидати, които:
- имат основни познания в областта на закрила на индустриалната собственост;
- владеят писмено и говоримо руски език;
- имат опит с комуникация с клиенти;
- имат опит с преводи от и на английски език;

Ние Ви предлагаме

- Работа в едно от водещите патенти бюра в Източна Европа;
- Работа в сплотен и опитен колектив;
- Професионално обучение и постоянно повишаване на квалификацията;
- Досег със света на съвременните иновации в различни технически области;
- Възможност за плаващо работно време.
Zaplatomer