Ротопринт
50 - 300 служителя
Монтажист печатни форми
с. Равно Поле
длъжност на пълно работно време
 Подходяща за бежанци
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner