АББ Пауър Гридс България ЕООД
Монтьор, изпитване на електросъоръжения
Севлиево
full-time
VCD