АББ Пауър Гридс България ЕООД
Монтьор, изпитване на електросъоръжения
Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, други в България
длъжност на пълно работно време

Монтьор, изпитване на електросъоръжения

Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, други в България длъжност на пълно работно време

За нас

Хитачи АББ Пауър Гридс е иновативен технологичен лидер, който осигурява достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички. Ние помагаме на светлината да достигне домовете, и да имаме работещи фабрики, болници и училища. Елате такива, каквито сте, и се подгответе да станете по-добри, докато се учите от другите. Донесете страстта и енергията си и се включете в един екип, който цени една проста истина: Разнообразие + Сътрудничество = Иновации

Отговорности

Познава техническата документация на изделията и документацията, свързана с контрол и изпитване;
Подпомага свързването на изделието към тестовото оборудване, съгласно документацията и принципната електрическа схема и спазване на правилата за безопасност;
Изпитва 100% от готовите изделия, съгласно техническата документация;
Извършва функционален тест с измервателно оборудване;
Извършва тест за частични разряди под високо напрежение;
Извършва диелектричен тест;
Поставя обозначителен знак за извършен контрол и изпитване;
Познава и работи с всички необходими измервателни инструменти и приспособления;
Поддържа в изправност изпитвателните уреди и апарати и др.;
Контролира отстраняването на техническия проблем в оборудването;
Следи за изправността и наличността на инструментите и специализираното оборудване и създава документи при необходимост от бракуване на части, дефектирали по време на монтаж и изпитване.

Изисквания и необходими умения

Завършено техническо образование - електро профил;
Работа с принципна ел. схема;
Умения за извършване на електрически измервания;
Умения за работа с компютър;
Владеене на английски език е предимство.

Ние Ви предлагаме

13-та заплата;
Ваучери за храна;
Допълнително здравно осигуряване ;
Осигурен транспорт;
Финансова помощ при релокация;
Допълнителни бонуси.

Информация за контакт

Телефон: 0882109086

VCD