Булминт Рекрутмънт
между 5 и 10 служителя Кандидатстване Виж работодателя
Монтьор, релейна защита
Пловдив; Кричим; Перущица; Пазарджик; Пещера
длъжност на пълно работно време

Монтьор, релейна защита

Пловдив; Кричим; Перущица; Пазарджик; Пещера длъжност на пълно работно време

За нас

Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.

Компанията е част от Булминт Уан, един от най-бързо развиващите се холдинги в България. Нашият екип от професионалисти ще ви помогне да намерите най-подходящата кариерна възможност с перспектива за развитие и конкурентни условия.

За наш партньор, международна компания с утвърдени стандарти за производство на хартия и опаковки, търсим:
Монтьор, релейна защита

Отговорности

* Извършва текуща диагностика, настройка и ремонт на електроизмервателни уреди в уредби до и над 1000V;
* Осъществява профилактични и следремонтни изпитания на високоволтови ел. уредби и съоръжения, ел. двигатели и трансформатори;
* Поддържа в изправност всички видове измервателни уреди (амперметри, волтметри, електромери и др.) чрез ремонт, регулиране и проверка;
* Взима оперативни решения за релейните защити, ел. измервателните уреди и ел. оборудването, свързани с безопасната им работа;
* Дава предложения за въвеждане на ел. блокировки и сигнализации, осигуряващи безопасни условия на труд;
* Подготвя протоколи за извършените дейности (профилактични изпитвания, измервания и др.).

Изисквания и необходими умения

* Висше или средно електротехническо образование (Електроцентрали и мрежи/ Електрически инсталации/ Електрообзавеждане на промишлени предприятия и др.;
* Много добри теоретични познания по специалността;
* Владеене на английски език на работно ниво;
* Минимум 4-та квалификационна група;
* Отговорно отношение и мотивация за работа в екип от професионалисти.

Ние Ви предлагаме

* Трудов договор и пълни осигуровки;
* Допълнително здравно осигуряване;
* Въвеждащо обучение за успешно интегриране в спецификите на дейността;
* Осигурен транспорт;
* Безплатна храна;
* Приятна работна среда;
* Работа в утвърдена международна компания;
* Възможност за професионално обучение и развитие.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019.

Информация за контакт

Телефон: 0884870300

JobTiger Banner