Българска народна банка
Началник на отдел „Поддържане на информационните системи при крайните потребители“, дирекция „Информационни системи“
София
длъжност на пълно работно време
VCD