Българска народна банка
Началник на отдел „Развитие на информационните системи“, дирекция „Информационни системи“
София
длъжност на пълно работно време
VCD