Началник склад
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Началник склад

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Мейтрикс Рилокейшънс е водеща компания в областта на преместването, поддържа позицията на началник и оператор на склад, който да наблюдава и управлява всички складови операции, като същевременно участва активно в ежедневните задачи.

Отговорности

Служителят трябва да има опит в областта на логистиката, управлението на запасите и ръководството на екипа, както и практически опит в складовите операции. Той/тя отговаря за осигуряването на ефективни и безопасни складови операции, за поддържането на точни инвентарни записи за складовите наличности.

Изисквания и необходими умения

Управлява и участва във всички складови операции, включително приемане, съхранение, комплектоване, опаковане и изпращане на артикули.
Следи за спазването на контрола за достъп.
Следи за утилизирането и оптимизира складовото пространство и максимализираното на броя пратки и приходите от съхранението им.
Следи складовите наличности, като осигурява точни записи и своевременно актуализиране на нивата на складовите наличности.
Разработва и прилага складови политики, процедури и указания за безопасност и следи за спазване на законовите уредби, относно здравето и безопасността и екологичните стандарти.
Обучава, контролира и мотивира складовия персонал за постигане на високи нива на производителност и поддържане на положителна работна среда.
Работи със складово оборудване, като мотокар и палетни колички, като следи за спазването на процедури за безопасност.
Извършва редовни проверки на складовите съоръжения и оборудване, като следи за своевременните поддръжка и ремонт.
Създава и поддържа добри взаимоотношения с доставчици на материали и транспортни услуги, за да осигури безпроблемна координация и доставка на стоки.
Участва в планирането на бюджета и контролира разходите, свързани със складовите операции.

Ние Ви предлагаме

Квалификации и умения:
Доказан опит в управлението на складове, в идеалния случай в сферата на транспорта или логистиката.
Силни лидерски умения и умения за управление на екипи, с възможност за мотивиране и наставничество на персонала.
Отлични организационни умения и умения за управление на времето, с възможност за ефективно определяне на приоритетите на задачите.
Познаване на системите за управление на склада и владеене на приложенията на Microsoft Office, Google Workspace, macOS.
Познаване на законодателството, свързано със складирането и транспорта.

Информация за контакт

Телефон: +35928076679

Zaplatomer Banner