Началник смяна в производствен цех
Тетевен
длъжност на пълно работно време

Началник смяна в производствен цех

Тетевен длъжност на пълно работно време

За нас

Ние сме развиваща се компания и предлагаме отлична възможност за реализация на придобити знания и опит на служителите си. Във връзка с увеличаване обема на работа за своя обект в областта на гр. Тетевен търсим да присъединим нов колега.

Отговорности

Ръководи и контролира дейността по планиране, организиране и осигуряване на цялостното производство в предприятието.

Изисквания и необходими умения

- Следи и отговаря за производството на качествена продукция.
- Координира работата между отделните цехове / звена в отдела му.
- Следи за изпълнението на оперативните задачи.
- Осигурява необходимите суровини за производството.
- Осигурява складирането и съхраняването на готовата продукция.
- Контролира спазването на производствената и технологична дисциплина, правилата за охрана, безопасност и хигиена на труда.
- Води и съхранява производствената документация.
- Изпълнява и други задачи, възложени му във връзка с изпълняваната работа.

Информация за контакт

Телефон: 0886707699

ITCD