ИМПУЛС АД
Настройчик на машини с ЦПУ
Габрово
длъжност на пълно работно време

Настройчик на машини с ЦПУ

Габрово длъжност на пълно работно време

Отговорности

Настройва машини с ЦПУ;
Извършва настройка на режещи инструменти и приспособления;
Управлява машините в ръчен и автоматичен режим;
Разчита управляващи програми;
Проиграва програми;
Измерва на детайла;
Работа с КД и ТД (конструктивна и техническа документация);
Отстранява елементарни алармени ситуации;
Контрол върху износване на инструментите и режимите на рязане;
Поддръжка на машини и техники на безопасност.

Изисквания и необходими умения

Професионален опит на същата или подобна позиция;
Средно и/или висше техническо образование ще се считат за предимство;
Комуникативност и умение за работа в екип;
Организираност, сръчност, прецизност;
Работна дисциплина.

Ние Ви предлагаме

Твърдо възнаграждение + допълнително материално стимулиране;
Обучения и възможност за кариерно развитие;
Ваучери за храна;
Транспорт;
Специализирано работно облекло и ЛПС;
Дългосрочна заетост;
Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива.

Информация за контакт

Телефон: 066 899 542

JobTiger Banner