EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Носач-товарач, стоки
Стара Загора
длъжност на пълно работно време

Носач-товарач, стоки

Стара Загора длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Изготвя заявки за материали към доставчици и централен склад и следи сроковете на доставки;
• Приема, счетоводно завежда, подрежда, съхранява и изписва материали;
• Контролира наличностите в склада и поддържа количествата материали за авариен резерв;
• Извършва инвентаризация на складовите наличности;
• Управлява и поддържа клиентските данни в системата за фактуриране;
• Обработва фактури от контрагенти.


Изисквания и необходими умения

• Средно електротехническо или икономическо образование (висше образование ще се счита за предимство)
• Опит на сходна позиция или в сходни дейности ще бъдат предимство
• Добро ниво на владеене на продуктите на MS Office; опит със SAP ще бъде предимство
• Шофьорска книжка, кат. В
• Отговорност, умения за работа в екип, комуникативност

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионална реализация в стабилна международна компания
• Отлична работна среда, социален пакет и условия на труд
• Ясни правила и процеси на работа

Начин за кандидатстване: Изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо чрез бутона
Кандидатстване до 26.10.2021 г.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

VCD