Общ работник
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Общ работник

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Отговорности

Извършване на рутинни дейности ръчно или с помощта на най-прости инструменти и механизми със значително физическо усилие.
Да изпълнява възложените му задачи, да спазва трудовата дисциплина, да идва редовно на работа, да не употребява алкохол по време на работа, да уплътнява работното си време.

Изисквания и необходими умения

Не се изискват специални умения.

Информация за контакт

Телефон: 0878667549

VCD