Общ работник
Софийска област, София
длъжност на пълно работно време

Общ работник

Софийска област, София длъжност на пълно работно време

За нас

„БАРАЖ КЪМПАНИ“ ЕООД обявява 20 свободни работни места за позиция Общ работник.

І. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Изпълнява помощни и спомагателни работи, сам и/или съвместно с по-високо квалифициран работник.
2. Почиства строителната площадка.
3. Извършва товаро-разтоварни операции на строителни материали и преносни работи на строителни площадки.
4. Почиства: арматура от ръжда, стари тухли от бетон, кофраж и кофражни платна от полепнал бетон.
5. Нареждане на строителни материали на депо.
6. Пренасяне и насипване на пясък, цимент и други материали.
7. Работа с ръчноводими валяци, трамбовъчни машини и виброплочи.
8. Работа с основни електро инструменти.
9. Да участва в изграждането на временното строителство на обекта, както и в строителните дейности по обезопасяването на строителната площадка.
10. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

Отговорности

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Спазване на трудовата и технологична дисциплина.
2. Да спазва инструкциите по безопасност на труда , противопожарна безопасност.
3. Носи отговорност за качествено изпълнение на възложената работа.
4. Носи съответните лични предпазни средства за съответно възложената работа.
5. Да умее да работи в екип с други работници.
6. Носи отговорност за безаварийна, безопасна работа по обектите, на които работи.
7. Носи отговорност за нарушение по аварии и неправилни действия, извършвани от самия него.
8. Носи отговорност за разхищаване на материалите и тяхното непазене.

Изисквания и необходими умения

IІІ. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Да познава и да може да борави с основните строителни материали и инструменти.
2. Да знае изискванията за съхранение на материалите и подреждането им в складовете.

IV. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА:
Всеки работник има право:
1. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.
2. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опасност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.

V. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
1. Длъжността е пряко подчинена на Техническия ръководител на обекта.


VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование – не се изисква специално образование.
2. Професионален опит - не се изисква;
3. Владеене на узбекистански език – предимство.

Ние Ви предлагаме

VII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
1. Конкурентна работна заплата – 1 200,00 лв.
2. Работно Време - сумирано работно време, 8:00 до 18:00 с две почивки от по 30 мин и една обедна почивка от 1 час.
3. Почивни дни: събота и неделя, включително и официални празници
4. Срок на договора – договор с продължителност 3 години.

Информация за контакт

Телефон: 02 980 05 04

JobTiger Banner
JobTiger Banner