Общ работник в хотел
Благоевград
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Общ работник в хотел

Благоевград длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

СПА Хотел Езерец в Благоевград е онова прекрасно кътче, сгушено в подножието на Рила планина, подходящо както за почивка и SPA релакс със силата на минералната вода, така и за организиране на бизнес и частни събития.

Отворихме врати през 2004 година и бързо се превърнахме в един от най-предпочитаните хотели в региона, заради професионализма на екипа ни, набора от допълнителните услуги и чувството, което всеки посетител изпитва, бъдейки наш гост. С все повече отдаденост и желание ние не спираме да разкриваме за гостите си нови хоризонти за SPA почивка сред стил, комфорт и уют.

Отговорности

1. Дейността на общия работник се състои в извършване на рутинни дейности ръчно или с помощта на
най-прости инструменти и механизми със значително физическо усилие.
2. Изпълнява ръчни операции по зареждане с материали, смазване и почистване на съоръженията,
пренасяне на инвентар от едно място на друго.
3. Участва във всички товаро-разтоварни, монтажни и демонтажни работи на територията на обекта, а
също така и извън него при изпълнение на поръчки.
4. Да спазва нормите, правилата и изискванията за безопасна работа, по които е обучен и
инструктиран.
5. Да използва коректно машините, съоръженията и средствата за индивидуална и колективна защита.
6. Да уведомява съответните длъжностни лица за всеки случай на повреди, аварии и други, които
създават опасност за неговото или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови
злополуки.
7. Да оказва съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и
опазване на здравето на хората.
8. Да изпълнява възложените му задачи, да спазва трудовата дисциплина, да идва редовно на работа,
да не употребява алкохол по време на работа, да уплътнява работното си време.

Изисквания и необходими умения

1.Професионален опит - минимум една година общ трудов стаж.
2.Лични качества - добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.
3.Отличен английски език
4.Опит в туристическия бранш
VCD