Общи работници
гр. Перник, кв. Васил Левски, община Перник
длъжност на пълно работно време

Общи работници

гр. Перник, кв. Васил Левски, община Перник длъжност на пълно работно време

За нас

Дружеството „АЙДЖАН СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203733682, със седалище и адрес на управление: с. Каблешково, община Черноочене, област Кърджали e строително предприятие с дългогодишен опит. Във връзка с дейността си
Търси да назначи: ОБЩИ РАБОТНИЦИ!
Свободни работни места – 15 броя.

Отговорности

Извършване на рутинни дейности ръчно или с помощта на най-прости инструменти и механизми със значително физическо усилие. Изпълнява ръчни операции по зареждане с материали, смазване и почистване на съоръженията, пренасяне на инвентар от едно място на друго. Участва във всички товаро-разтоварни, монтажни и демонтажни работи на територията на обекта, а също така и извън него при изпълнение на поръчки. Спазва нормите, правилата и изискванията за безопасна работа, по които е обучен и инструктиран. Използва коректно машините, съоръженията и средствата за индивидуална и колективна защита. Уведомява съответните длъжностни лица за всеки случай на повреди, аварии и други, които създават опасност за неговото или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови злополуки. Оказва съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората. Изпълнява възложените му задачи, да спазва трудовата дисциплина, да идва редовно на работа, да не употребява алкохол по време на работа, да уплътнява работното си време.

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
1. Образование: начално или по-ниско.
2. Професионален опит –минимум 1 година.
3. Завършен курс за ОБЩ РАБОТНИК.
4. Творчество и инициативност.
5. Съвместяване на професии, специалности и функции.
6. Да може да извършва или да участва в извършването на поддържането и ремонта на машините по съответните технологични карти;
7. да извършва всички видове след ремонтни изпитания;
8. да взима участие при поддържането, монтажа, демонтажа и ремонта на отделните възли и агрегати.

Ние Ви предлагаме

Фирмата предлага постоянен трудов договор до 3 години;
Коректност, точност, навременно изплащане на трудовите възнаграждения, внимание към всеки служител, възможности за професионално развитие.

Информация за контакт

Телефон: 0879200204

JobTiger Banner
JobTiger Banner