„Голф ОКОЛ“ ЕАД
50 - 300 служителя
Общи работници строителен обект
Самоков
длъжност на пълно работно време
JobTiger Banner