Офис администратор
Русе
длъжност на пълно работно време

Офис администратор

Русе длъжност на пълно работно време

За нас

Ние сме дружество работещо от 2005 година в областта на търговията на едро с нефтопродукти, както и с транспортирането им.
Разполагаме със собствени транспортни средства и организираме логистиката им.

Отговорности

Описание на длъжността:
- Организиране на офисната дейност, отчитане на разплащания и изпълнение по търговски договори;
- Изготвяне и окомплектоване на счетоводна документация, в това число съставяне на първични счетоводни документи, обработка на пътни листи, товарителници и пътни книжки;
- Подаване на декларации от доставчици и получатели на течни горива в НАП, както и други изискуеми документи в електронна среда;
- Следене на нормативно определени срокове и срокове за плащания;
- Изготвяне на текущи всекидневни и месечни справки. Водене на таблици и регистри свързани с дейността;
- Съвместна работа с гл. счетоводител по процесите на счетоводно приключване;
- Умение и познаване на правилата за водене на делова кореспонденция. Изготвяне на фирмена кореспонденция към контрагенти, административни и контролни органи;

Изисквания и необходими умения

- Висше икономическо, техническо или юридическо образование степен Магистър. Може и без опит, за такива кандидати дружеството осигурява и работа като стажанти и обучение;
- Задълбочени познания в областта на счетоводното, данъчното и акцизното законодателство;
- Умения в изготвянето и обмена на електронни документи с КЕП;
- Много добра компютърна грамотност- MS-Office и работа със счетоводни програми;
- Умение за водене на делова кореспонденция. Високо ниво на писмена грамотност;
- Аналитично мислене и способност за вземане на самостоятелни решения;
- Умение за организация и определяне на приоритетите в работата;
- Умение за работа в екип- активна и динамична личност;
- Желание за професионално развитие и израстване;
- Прецизност, аналитичност, стриктно спазване на сроковете, умение за справяне със стреса и напрежението;
- Умение да поддържа контакти директни и по телефон, както и да степенува задачите по важност;

Ние Ви предлагаме

- Трудов договор - безсрочен (срок на изпитване - 6 м.);
- Стаж и обучение, ако кандидата е без практически опит;
- Актуализации на заплащането в зависимост от резултатите и икономическата обстановка
- Динамична и предизвикателна работа в екип;
- Възможност за професионално развитие и участие в професионални обучения, както и дългосрочна реализация;
- Коректни отношения.

Информация за контакт

Телефон: +359888401424

JobTiger Banner