Офис администратор
гр. София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Офис администратор

гр. София длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

„Лабконсулт ЕООД” e дистрибутор на фирми, произвеждащи аналитична апаратура за качествен контрол в областта на храни, мляко и млечни продукти, фуражи, зърно и опазване на околната среда.

Отговорности

 Води кореспонденция на български и на английски език и регистрира входящи и изходящи документи, пише оферти
 Регистрира и насочва запитвания
 Издава фактури и платежни документи
 Поддържа контакт с доставчици и следи за сроковете на изпълнение на заявките
 Подготовка на документи за участие в процедури по ЗОП

Изисквания и необходими умения

 висше образование - икономика
 минимум 2 години стаж
 английски език
 компютърна грамотност

Ние Ви предлагаме

 Много добро възнаграждение
 Отлични условия на работна среда
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner