Офис асистент
Варна
длъжност на пълно работно време

Офис асистент

Варна длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Организира и координира срещите
- Осъществява телефонна и писмена кореспонденция
- Обработва, систематизира и поддържа регистри на входяща и изходяща кореспонденция
- Осигурява снабдяването на офиса с необходимите канцеларски и други материали
- Участва в подготовката на срещи
- Води протоколи от важни срещи
- Опазва факти и обстоятелства, станали известни при изпълнение на служебните задължения и представляващи търговска тайна за дружеството

Изисквания и необходими умения

Енергична, мотивирана и комуникативна личност с:
- Висше образование
- Напреднало ниво на работа с MS Excel, MS Word MS PowerPoin
- Отлична грамотност
- Владеене на английски език – писмено и говоримо.
- Опит и умение при обработка, систематизация и поддържане на регистър и архив
- Опит и умение за водене на бизнес кореспонденция
- Аналитично мислене
- Умения за работа в екип
- Конфиденциалност и лоялност

Ние Ви предлагаме

- трудов договор
- отлични условия на труд
- работа в млад екип

Информация за контакт

Телефон: 0884840027

ITCD