SOLO Capital Ltd.
под 5 заети служителя Кандидатстване
Офис мениджър
Бургас
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Офис мениджър

Бургас длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Нашият клиент е фирма, специализирана в продажба на земеделска техника, която търси за базата си:

Отговорности

1.Получава постъпващата кореспонденция за управителя на дружеството, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от управителя или конкретни изпълнители.

2.Контролира сроковете на изпълнение на материалите, определени от управителя за вземане на отчет.

3.Осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания на съвета на директорите, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред.

4.Предава и получава информация по приемно предавателните устройства, организира телефонните разговори на управителя, приема и изпраща телефонограми, телекси и факсове, обработва и систематизира получената информация и я докладва на управителя.

5.Приема и предава документи за подпис от управителя и лични заявления от работниците и служителите.

6.Осигурява повикването на работници и служители при управителя и прием на външни посетители в съответствие с установения ред.

7.Стенографира, пише на машина или компютър или организира отпечатването и размножаването на материалите.

8.Води картотека по установената номенклатура на документите и осигурява тяхното съхраняване или предаването им в деловодството.

9.Осигурява снабдяването на кабинета с канцеларски и други материали, организира подреждането и поддържането на кабинета в съответствие с изискванията.

10.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
- Подходящо висше образование, в областта на Икономиката или инженерните науки;
- Задължително много добро владеене писмено и говоримо на английски език;
- Много добро владеене на български език;
- Много добри умения за работа с MS Office и Интернет;
- Представителен външен вид;
- Отлични комуникативни способности;
- Опит в продажбите: предимство;
- Опит в работа с административни документи;
- Опит на подобна позиция - мин. 2г.;
- Готовност за започване на работа максимално бързо;
- Шофьорска правоспособност e предимство ;
- Готовност за работа в краткосрочни командировки при необходимост;

Ние Ви предлагаме

Фирмата предлага:
- Въвеждащо обучение;
- Заплащане, обвързано с резултатите;
- Работа в екип от професионалисти;
- Дългосрочни трудови отношения;

Лиценз 2589 от 03.08.2018г.

Информация за контакт

Телефон: 0898531692

Zaplatomer