Офис Мениджър
София
длъжност на пълно работно време

Офис Мениджър

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

За наш клиент, компания, занимаваща се с внос на суровини за козметичния бранш, фармацията и битовата химия, търсим да назначим Офис Мениджър.


Задължения:

• Организира и менажира цялостния процес на работа на фирмата.
• Ръководи служителите в офиса /2ма/ и координира партньорите – при които е аут-сорсната (възложена на партньори) част от дейността на компанията /складове, счетоводни къщи, транспортни фирми/.
• Въвежда данни в специализирана програма.
• Получава заявки от клиентите и прави оферти за сключване на договори.
• Контролира работата с доставчиците по изпълнение на сроковете за доставки.
• Контролира работата с транспортните фирми, отговорни за превоза на стоката до България и клиентите.
• Дава задание на счетоводната къща за издаване на фактури.
• Дава задания на застрахователи, при специални доставки с изискване за застраховки на товарите.
• Води кореспонденция между фирмата и клиентите и отразява всички промени по договорите въз основа на постигнатите споразумения между доставчик и клиент.
• Води отчетност и следи за изпълнение на договорите за доставка.
• Проучва офертите и предлага на ръководството най-благоприятните с оглед реализация на печалба.
• Следи движението на цените на продукти на сродни фирми и предоставя информация на ръководството на фирмата.
• Следи динамиката на пазара по отношение изменението на цените на продуктите.
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.


Изисквания:

• Висше икономическо образование.
• Миннимум 5 години предишен опит на подобна позиция.
• Предишен опит на мениджърска позиция във фирма,с предмет на дейност външна търговия (внос - износ/ ще се счита за предимство.
• Трудов стаж в търговска или логистична компания.
• Отлични компютърни умения.
• Много добро владеене на английски език.
• Базови познания за нормативните актове, свързани със стопанската и търговската дейности и договорните отношения; реда и изискванията за извършване на транспортни дейности и оформяне на стоково-материалните и пътните документи; нормативните и стандартизационни изисквания за качеството на стоките и материалите;
• За предимство ще се считат познания за видовете доставки при външната търговия;


Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, изпратете автобиография чрез онлайн формата за кандидатстване.

Благодарим за интереса! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Подборът се извършва от JobTiger, удостоверение No. 2547, 08.06.2018.

Zaplatomer Banner