Amtest EOOD
10 - 20 служителя
Офис сътрудник
София, кв. Лозенец
длъжност на пълно работно време
ITCD