Оперативен счетоводител
Пазарджик, Перник, Софийска област, София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Оперативен счетоводител

Пазарджик, Перник, Софийска област, София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

ЕВРО ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД търси ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ за едно от своите дъщерни дружества в град София!

Отговорности

- Обработка и осчетоводяване на документи, съгласно счетоводното законодателство;
- Изготвяне на периодични финансови справки;
- Счетоводно отчитане на стопански операции – входящи фактури от доставчици, отчитане на дълготрайни активи, месечни счетоводни приключвания;
- Съставяне и обработка на финансово- счетоводни документи при спазване на нормативните изисквания и вътрешнофирмените правила;
- Проверка и равняване на баланси по счетоводни сметки за отчитане на разчети, изготвяне на писма за потвърждение на салда;
- Подготвяне на документи за проверки от държавни институции;
- Участие в изготвянето на справки и отчети за целите на клиентите;
- Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверка на материално отговорни лица;
- Английски език- предимство.

Изисквания и необходими умения

- Висше икономическо образование, за предимство ще се счита ''Счетоводство и контрол'';
- Добри познания в счетоводното и данъчно законодателство (ЗС, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, НСФОМСП, МСС);
- Професионален опит на подобна позиция минимум 2г;
- Предишен опит в компания със строителна/производствена дейност се счита за предимство;
- Познаване и използване на счетоводни стандарти;
- MS Office, Internet, опит в работата със счетоводен софтуер- Плюс Минус и Ажур ще се счита за предимство;
- Отговорност, аналитичност, прецизност, високо ниво на организация, умения за работа в екип.

Ние Ви предлагаме

- Дългосрочна ангажираност;
- Заплащане по споразумение и съгласно законовите изисквания – заплата 1500 – 1800 BGN (нето);
- Петдневна работна седмица, събота и неделя са почивни дни;
- Работно време: 09:00 – 17:00ч.
JobTiger Banner