Оперативен Счетоводител
София
длъжност на пълно работно време

Оперативен Счетоводител

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

За наш клиент, държавно предприятие, опериращо в сферата на строителството, монтажната дейност и извършването на контрол и обучение, търсим Оперативен Счетоводител.


Задължения:

• Текущо счетоводно отчитане и обработка на счетоводната документация;
• Контрол и управление на активи и материални запаси;
• Съставяне и оформяне на първична и вторична счетоводна документация при спазване на счетоводната политика на дружеството;
• Съставяне на счетоводни и финансови справки и документи;
• Съставяне на периодични и междинни счетоводни, финансови, статистически и други отчети;
• Участие в инвентаризации на активите и отчитане на резултатите от тях;
• Изпълнение и на други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.


Изисквания:

• Висше икономическо образование – специалност „Счетоводство и контрол“ или „Финанси“;
• Предишен опит като счетоводител – минимум 2 години;
• Предишен опит в строителна фирма;
• Познаване на счетоводното, данъчното, трудово-правното и осигурителното законодателство, както и съпътстващите ги наредби и други нормативни актове, касаещи изпълнението на служебните задължения;
• Добра компютърна грамотност - MS Office (Excel, Word).


Какво предлагат:

• Конкурентно заплащане;
• 24 дни платен годишен отпуск;
• Допълнително здравно осигуряване, вкл. и дентално;
• Ваучери за храна (80лв.);
• Допълнително покриване на разходи за транспорт;
• Възможност за професионално развитие в утвърдена компания.Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, изпратете автобиография чрез онлайн формата за кандидатстване.

Благодарим за интереса! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Подборът се извършва от JobTiger, удостоверение No. 2547, 08.06.2018.

JobTiger Banner
JobTiger Banner