Матекс Ъп ЕАД
Оперативен счетоводител
София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Оперативен счетоводител

София длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

"Матекс Ъп" ЕАД е бързо развиваща се компания в сферата на инфраструктурното строителство и отдаването на тежкотоварна техника под наем. Екипът на компанията се състои от 26 високо квалифицирани специалсти с богат опит в сферата на строителството.

Отговорности

• Осчетоводява първични счетоводни документи;
• Осчетоводява движението по разплащателните сметки на дружеството;
• Оформя документите, свързани с финансово-счетоводната дейност и изготвя ежемесечни справки и финансови отчети;
• Въвежда платежни нареждания в онлайн банкиране;
• Прави периодичен анализ на вземанията и задълженията на дружеството;
• Изготвя и обработва работни заплати на персонала и всички съпътсващи документи
• Подава необходимите данни към НАП - образец 1 и 6; декларации по чл.55; декларации по чл.73
• Съставя копия от счетоводни справки и документи, необходими на служителите или за предоставяне на съответните органи;
• Отговаря за съдържанието и достоверността на финансовите сметки, които обработва и води, както и за коректността на документите, които издава и/или съставя;
• Участва в изготвянето на досиетата на служителите и персонала в дружеството;
• Изпълнява и други конкретни задачи свързани с административната дейност на дружеството.

Изисквания и необходими умения

• Икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол“ или "Финанси"
• Професионален опит: минимум 5 години опит на същата или сходна длъжност;
• Опит със счетоводни програми - Микроинвест Delta Pro; HRM Бизнессофт
• Добро познаване на счетоводното и данъчно законодателство и счетоводните стандарти;
• Прецизност и точност;
• Комуникативни умения;
• Способност за работа в екип.

Ние Ви предлагаме

• Отлична офис среда и много добри условия на работа;
• Динамична и интересна работа;

Информация за контакт

Телефон: 0876447214

Zaplatomer Banner