Оперативен счетоводител
Правец
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Оперативен счетоводител

Правец длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

Апекс Сървисиз ООД е компания за аутсорсинг и подбор на персонал. Нашият подход гарантира услуги с високо качество и удовлетворяващи резултати за всички страни. Апекс Сървисис притежава удостоверение за извършване на посредническа дейност номер 3182 от 13.07.2021г. Във връзка с поемане на нови отговорности в финансовия на наш клиент в гр. Правец, търсим да назначим Оперативен счетоводител.

Отговорности

- Приема и проверява по форма и съдържание първичната счетоводна документация и отговаря за правилното оформяне на документи за извършените финансови операции;

- Осчетоводява първични счетоводни документи – фактури за стока, услуги, активи, авансови отчети за разходи;

- Осчетоводява банкови извлечения – постъпления от клиенти, плащания към доставчици;

- Изготвя справки за салда и обороти на доставчици и клиенти;

- Участва в комисии по инвентаризация на ДМА и МЗ, и изготвя прилежащите към това участие документи;

Изисквания и необходими умения

- Релевантно висше образование;
- Добро ниво на английски език – В1 писмено и говоримо;
- Отлична компютърна грамотност - MS Office;
-Предишен опит с работа със SAP се счита за предимство;
- Изградени организационни и комуникативни умения;
- Екипност, бързина при вземането на решения и аналичност при разрешаването на конфликти.

Ние Ви предлагаме


- Добра работна атмосфера;
- Разнообразна и отговорна работа с възможност за индивидуално развитие;
- Възможност за добър баланс работа- личен живот като сме осигурили над 21 работни смени, от които можете да се възползвате при необходимост, с цел съвместяване на личните със служебните ангажименти;
- Възможност за работа от разстояние при необходимост; Възможност за организиране на транспорт.
- Атрактивно месечно възнаграждение, с ежемесечен и годишен бонус;
- Допълнително здравно осигуряване;
- Допълнително пенсионно осигуряване;
- Допълнителен платен годишен отпуск;
- Ваучери за храна- 200лв..
- Възможност за работа от вкъщо (2-3 дни седмично); Работа от офиса на компанията (гр. Правец)- 2 пъти седмично.
-Възнаграждение между 2500-3000 лв.
- Обявата е подходяща и за хора от Правец, Ботевград, Етрополе и региона
- Компанията предлага сключване на трудов договор с Апекс Сървисис ООД.

Информация за контакт

Телефон: 087 740 0610

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner