Оперативен счетоводител
Ботевград, Правец, Етрополе и други
длъжност на пълно работно време

Оперативен счетоводител

Ботевград, Правец, Етрополе и други длъжност на пълно работно време

За нас

Апекс Сървисиз ООД е компания за аутсорсинг и подбор на персонал. Нашият подход гарантира услуги с високо качество и удовлетворяващи резултати за всички страни. Апекс Сървисис притежава удостоверение за извършване на посредническа дейност номер 3182 от 13.07.2021г. Във връзка с поемане на нови отговорности в финансовия на наш клиент в гр. Правец, търсим да назначим Оперативен счетоводител.

Отговорности

- Приема и проверява по форма и съдържание първичната счетоводна документация и отговаря за правилното оформяне на документи за извършените финансови операции;

- Осчетоводява първични счетоводни документи – фактури за стока, услуги, активи, авансови отчети за разходи;

- Осчетоводява банкови извлечения – постъпления от клиенти, плащания към доставчици;

- Изготвя справки за салда и обороти на доставчици и клиенти;

- Участва в комисии по инвентаризация на ДМА и МЗ, и изготвя прилежащите към това участие документи;

Изисквания и необходими умения

- Релевантно висше образование;
- Добро ниво на английски език – В1 писмено и говоримо;
- Отлична компютърна грамотност - MS Office;
-Предишен опит с работа със SAP се счита за предимство;
- Изградени организационни и комуникативни умения;
- Екипност, бързина при вземането на решения и аналичност при разрешаването на конфликти.

Ние Ви предлагаме


- Добра работна атмосфера;
- Разнообразна и отговорна работа с възможност за индивидуално развитие;
- Възможност за добър баланс работа- личен живот като сме осигурили над 21 работни смени, от които можете да се възползвате при необходимост, с цел съвместяване на личните със служебните ангажименти;
- Възможност за работа от разстояние при необходимост; Възможност за организиране на транспорт.
- Атрактивно месечно възнаграждение, с ежемесечен и годишен бонус;
- Допълнително здравно осигуряване;
- Допълнително пенсионно осигуряване;
- Допълнителен платен годишен отпуск;
- Ваучери за храна- 200лв..
- Възможност за работа от вкъщо (2-3 дни седмично); Работа от офиса на компанията (гр. Правец)- 2 пъти седмично.
-Възнаграждение между 2500-3000 лв.
- Обявата е подходяща и за хора от Правец, Ботевград, Етрополе и региона
- Компанията предлага сключване на трудов договор с Апекс Сървисис ООД.

Информация за контакт

Телефон: 087 740 0610

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner