Adecco Bulgaria
Оперативен счетоводител
София
длъжност на пълно работно време

Оперативен счетоводител

София длъжност на пълно работно време

За нас

Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814/08.12.2014


От името на наш доверен клиент, международна компания, предлагаща индустриални инженерингови решения, търсим да назначим:


Оперативен счетоводител

Отговорности

• Осчетоводяване на документите, свързани с финансовата дейност – разходни и приходни документи; текуща проверка на разходването на гориво;
• Заприхождаване и изписване на дълготрайни активи. Начисление на амортизации;
• Текущо осчетоводяване на банкови извлечения. Текущо водене на разчетите на фирмата;
• Участие в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на материалноотговорни лица;
• Подготовка на данни за статистическите отчети към НСИ и формуляри към БНБ при приключването на съответни отчетни периоди;
• Текущо водене на складовите документи – заприхождаване на стоките, отчитане резултатите от инвентаризации; Следене за правилното отчитане на разхождането на стоките и събиране на всички документи, свързани с движението на стоките;
• Подготовка на счетоводната информация за месечно текущо приключване;
• Участие в годишното приключване на фирмата, изготвяне на справки за одита; и др.;

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо образование;
• Минимум 3 години опит като счетоводител;
• Владеене на английски език – добро ниво;
• Познаване на нормативните актове в областта на счетоводството, финансовия, данъчния и осигурителния контрол;
• Познаване на реда и изискванията за извършване на инвентаризации, счетоводни засичания и операции;
• Компютърна грамотност в областта на MS Office и Dynamics 365 Business Central;
• Отговорност, точност, гъвкавост, внимание към детайлите;
• Комуникативни умения и работа в екип.

Ние Ви предлагаме

• Постоянен трудов договор;
• Допълнително здравно осигуряване;
• Мултиспорт карта;
• Ваучери за храна;
• Годишен бонус;
• Работа в професионален екип в междуанродна компания;

Информация за контакт

Телефон: 0884296041

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner