Университет за Национално и Световно Стопанство
Оператор, електронна аудио-визуална техника в сектор "Конгресен" към отдел "ТСО"
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Оператор, електронна аудио-визуална техника в сектор "Конгресен" към отдел "ТСО"

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Описание на позицията

Основна цел на длъжността:
• Да обслужва учебния процес с технически средства за обучение /ТСО/ - озвучителна, компютърна и мултимедийна техника;
• Да обслужва и осигурява с озвучителна, преводаческа техника, сценично осветление и мултимедии научните прояви, външните и вътрешните мероприятия в УНСС;
• Да поддържа в техническа изправност техническите средства за обучение /озвучителна, преводаческа и компютърна техника и всичката останала налична техника/.

Основни задължения:
• Обслужва учебния процес с наличните ТСО;
• Поддържа в техническа годност озвучителната, презентационната и всичката налична техника като ежедневно проверява техническата им изправност;
• Обслужва научни прояви, външни и вътрешни мероприятия в УНСС с технически средства /озвучителна техника, преводаческа, компютърна техника, сценично осветление и всичката останала налична апаратура/;
• Оперира с компютърна техника и програми, необходими за нормалната работа на преподавателския състав;
• Извършва запис на мероприятията и презапис по предварителна заявка;
• Заявява нови технически средства и предлага техническа спецификация;
• Участва в изработването на допълнителни съоръжения с цел подобряване работата в отдел ТСО;
• Спазва трудовата и технологична дисциплина в сектора;
• Изпълнява и други задачи, свързани с областите на дейност на сектора.

Изисквания за заемане на длъжността:
 Образование: средно – професионално
 Професионална област:
 Професионален опит (продължителност и вид): не по-малко от 3 /три/ години професионален опит
 Допълнителна квалификация/обучение: работа с компютър (MS Office, Internet) и специализирани програми
 Специални умения и компетенции:
- да познава конструктивните особености, техническите характеристики, режима на работа на ТСО (озвучителна и компютърна техника, преводаческа апаратура, презентационна техника);
- да познава нормативните документи за експлоатация на озвучителната, компютърна, презентационна техника и сценично осветление;
- да познава технологиите на дейността с озвучителна, компютърна и презентационна техника, и сценично осветление;
- способност да работи ефективно с колегите си.

OСНОВНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: в диапазон 864-1080 лв.

Начин на кандидатстване:
Необходими документи: CV (автобиография) + актуална снимка
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: OН ЛАЙН, на e-mail: hr@unwe.bg ИЛИ
на адрес: гр. София, район “Студентски”, ул. “8-ми декември” № 19, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси”
За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”,
телефонен номер: 02/ 8195 263
Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!
Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.
Обявата е валидна до: 07.10.2022 г.

Информация за контакт

Телефон: 0035928195263

JobTiger Banner
JobTiger Banner