ОПТИКС АД
над 300 служителя
Оператор ММ с ЦПУ – развойно звено механика
Панагюрище
длъжност на пълно работно време
VCD