Оператор на химическа инсталация
Rotterdam, Нидерландия
длъжност на пълно работно време
От 4000 до 5000 лв.

Оператор на химическа инсталация

Rotterdam, Нидерландия длъжност на пълно работно време От 4000 до 5000 лв.

За нас

Уейст Мениджмънт България ЕООД е иновативна компания създадена през 2007г. и осъществяваща дейност в областта на иновативни технологични процеси, управление на отпадъци и пиролиза на излезли от употреба гуми.

Отговорности

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:
- Подпомага правилното прилагане на технологията в производството;
- Следи и управлява процеса от PLC автоматизирана система;
- Разработва и допълва технологична информация;
- Извършва периодични рутинни проверки;
- Следи и ръководи дейността на обслужващия персонал;

Изисквания и необходими умения

ПРОФИЛ НА КАНДИНАТА:
- Бакалавър или Магистър – Инженерна специалност;
- Английски или холандски език;
- Професионален опит на подобна позиция в химическата или петролната промишленост;
- Познание в областта на системи за автоматично управление е предимство;
- Организационни и управленски умения, умения за работа в екип и самостоятелно решаване на проблеми, инициативност.

Ние Ви предлагаме

КОМАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Атрактивно заплащане;
- Трудов договор на 8 часов работен ден с Уейст Мениджмънт България ЕООД;
- Осигурена квартира;
- Осигурен транспорт до работното място;
- Реализация в динамична работна среда;
- Фирмено обучение на процесите и системите, възможност за професионална реализация;

Информация за контакт

Телефон: +359887462700

JobTiger Banner