Blue Lynx Careers EOOD
Оператор на Машина
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Оператор на Машина

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

Ние сме Блу Линкс – международна компания, която се занимава с подбор на персонал, 24/7 в цял свят. Специализираме в подбора на многоезични кадри и ЧР услуги от 1988. Компанията е установен лидер на пазара. Първият ни офис е отворен в Нидерландия, а днес опитът ни се простира далеч от Холандския пазар с офиси във Варна, София, Пловдив и Богота. Независимо от локацията, принципите ни да предлагаме най-високо качество на услугата, затвърждава репутацията ни.
Блу Линкс Кариери ЕООД е регистриран посредник за Подбор на Персонал с Лиценз №: 3173/06.07.2021

За нуждите на наш доверен партньор, специализиран в производството на пластмасови изделия, търсим Оператор на Машина

Отговорности

Профил на Позицията за Оператор на Машина

Задълженията включват, но не са ограничени до:

Следи за правилната експлоатация на повереното му технологично оборудване
Работи в екип с Началник смяна и следи за правилно протичане на производствените операции, съобразени с предварително зададени указания
Осъществява контрол, както върху дейността на подчинените му работници, така и върху качеството на произвежданата продукция
Взeма активно участие при въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване, поддръжката на вече съществуващо такова и отстраняването на аварии
Спазва изискванията за документиране на дейността спрямо фирмените стандарти, подготвя доклади и отчети
Поддържа работното място чисто и подредено според изискванията на компанията
Подсигурява навременно изпълнение на възложените производствени поръчки
Докладва при липса на материали

Изисквания и необходими умения

Профил на Кандидата за Оператор на Машина

Диплома за средно образование
Предходен опит в производство като Машинен оператор или Ръководител на екип
Добре организиран и ориентиран към детайлите
Умения да работи прецизно и коректно
Способност да се следват писмени и устни инструкции
Умения да работи в екип и да ръководи такъв
Отлични умения за решаване на проблеми и аналитичност

Ние Ви предлагаме

Какво Предлага Клиента

Атрактивно стартово възнаграждение
Бонусна система стартираща от периода на обучение
Работен график на три смени
Ваучери за храна на стойност 140 лв.
20 дни платен годишен отпуск
Служебен транспорт от Пловдив и Асеновград

Информация за контакт

Телефон: 0879 807 448

JobTiger Banner