HRS Bulgaria
50 - 300 служителя
Оператор на машина в печатно производство
София
длъжност на пълно работно време
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner