Оператор шевна машина/Пакетировач
Габрово
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Оператор шевна машина/Пакетировач

Габрово длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Във връзка с разширяване на производството
ТауМед ООД гр. Габрово
обявява свободнаи позиция за Оператор шевна машина/Пакетировач.

ТауМед ООД стартира производство на еднократни медицински изделия през декември 2017 г.

Отговорности

Работа в условия на труд съобразени с изискванията на закона и
Европейската Директива 93/42/ЕИО на СЪВЕТА от 14.07.1993 г. относно медицинските изделия;

Ние Ви предлагаме

Основно възнаграждение и бонуси за постигнати резултати.
JobTiger Banner